Κατάθεση Προσφορών Catering - Διδυμότειχο

Δημοσιεύθηκε στις 22/08/2019 09:54

Σας γνωρίζουμε ότι από την Υπηρεσία Σχολής Αστυφυλάκων - Τμ. Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, έγινε ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΗΡΟ46ΜΚ6Π-9ΔΡ) για κατάθεση σφραγισμένων οικονομικών προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης από εταιρείες CATERING, διακοσίων δύο (202) 3ετών Δοκ. Αστυφυλάκων της παραπάνω Υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από 2-9-2019 έως 12-9-2019 και από 3-10-2019 6-10-2019.

Κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή έως την Δευτέρα 26-8-2019 και ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2553026685 και 2553026681 (εσ. 9450)