ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/19 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 07/10/2019 13:06

Σας ενημερώνουμε οτι το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας (CPV 15000000-8) ΑΠΌ 14-1-2020 ΈΩς 31-12-2020 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης σύμβασης για ένα έτος.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με ολόκληρη την διακήρυξη με ΑΔΑ 9ΥΥ546ΨΧ00-Δ5Π