ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2019 10:49

Σας ενημερώνουμε οτι το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτών ειδών πρατηρίου τροφίμων (SUPER MARKET) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σταθερή για ένα εξάμηνο, με προθεσμία κατάθεσης προσφορών την Τετάρτη 4-12-19 και ώρα 14:00.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με ολόκληρη την διακήρυξη με ΑΔΑ Ω7ΧΞ46ΨΧ00-Ω45