ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 22/06/2020 12:34

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» από τα Υπουργεία Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. φύλλου 2233.

Με αυτό ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.)

Ακολουθεί το ΦΕΚ στο επισυναπτόμενο αρχείο