ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 12%

Δημοσιεύθηκε στις 24/12/2020 12:19

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε  σημαντικές επισημάνσεις για τον συμψηφισμό της επιδότησης εργοδοτικού κόστους από τον ΟΑΕΔ (12%). Συγκεκριμένα:

  1. Για όσες επιχειρήσεις δεν κινήθηκαν δικαστικά ώστε να μην υπάρχει παραγραφή, ενημερώνουμε ότι μπορούν να αιτηθούν στον ΟΑΕΔ τις οφειλές του 2014 και 2015(τέσσερα εξάμηνα).
  2. Για κάθε εξάμηνο πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση.
  3. Εκτός από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ γνήσιο της υπογραφής και στις αιτήσεις.
  4. Oι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στον ΟΑΕΔ έως 31/12/2020. Η αποστολή μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά αλλά και ηλεκτρονικά στο e-mail: kpakomotini@oaed.gr

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, γνήσιο της υπογραφής μπορεί να γίνει και στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2531022547.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Αντώνης Γραβάνης

Πρόεδρος Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης