ΒΕΤΟΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και διαλογής αδρανών υλικών

Υπηρεσίες

Η εταιρεία ΒΕΤΟΚΟΜ ΑΤΕΒΕ  ιδρύθηκε  το 2007 με έδρα τον Δήμο Κομοτηνής στο 10ο ΧΛΜ. Της Β΄ Ε. Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης περιοχή Ανθοχωρίου , έχει υπαχθεί στο αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 για την παραγωγή Ετοίμου Σκυροδέματος και Διαλογής Αδρανών υλικών.

Κατασκευάσθηκε Διαλογητήριο -Πλυντήριο αδρανών Υλικών, Παρασκευαστήριο  ετοίμου Σκυροδέματος, οικίσκος Διαχείρισης Σκυροδέματος και Κτίριο Αποθήκης υλικών. Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις αδειοδοτήσεις όπως: έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης, έγκριση Αδείας Εγκατάστασης, έγκριση κόμβου Εισόδου Εξόδου οχημάτων, Άδεια Γεώτρησης. Η  μονάδα κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού γηπέδου  23712,70 μ2  Η μονάδα θα λειτουργεί μετά την ολοκλήρωση του Επενδυτικού της προγράμματος.

Φωτογραφίες

Πληροφορίες Επικοινωνίας

10ο χλμ. Β΄ Ε.Ο. Κομοτηνής - Αλεξ/πόλης/ Απ. Σούζου 14

 69100, Κομοτηνή

Τηλ.: 25310-33221

Φαξ: 25310-27314