ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2014 13:13

Περίληψη της αριθ.07/2014 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ Διεύθυνσης προμηθειών

Αρχεία