ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2014 14:36

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης επιπέδου W5, οκτώ (8) κύριων μηχανών τύπου MTU 16 V 396 TB94