Κατάθεση Προσφορών για παροχή υπηρεσιών σίτισης της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Δημοσιεύθηκε στις 24/08/2018 05:55
Σας ενημερώνουμε για τη συγκρότηση επιτροπής προμηθειών για την επιλογή φορέα παρασκευής και προσφοράς
συσσιτίου στους 3ετείς Δοκίμους Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, κατά το Ε΄ εξάμηνο.
 
Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο