ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 26/09/2018 07:00
ΑΔΑ ΨΘΠΞΟΚ19-730

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την καλύτερη προσφορά ανά μαθητή για την ανάδειξη μισθωτή του Σχολικού κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Κομοτηνής για την χρονική περίοδο από Οκτώβριο 2018 έως και 30 Ιουνίου 2027.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο