ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 12/11/2019 09:33

Σας ενημερώνουμε ότι η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΛΕΣΧΗ πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για τα αναγκαία είδη κυλικείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προς όφελος των σιτιζομένων σε συνάρτηση με την άριστη ποιότητα, με προθεσμία κατάθεσης προσφορών την Τρίτη 19/11/2019 κσι ώρα 14.00.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο.

Φωτογραφίες