ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 12/11/2019 10:39

Σας ενημερώνουμε ότι η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για τα αναγκαία είδη ένδυσης, υπόδησης, ατομικής καθαριότητας και υγιεινής που θα διατίθενται στο Αστυνομικό Πρατήριο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προς όφελος των εκπαιδευομένων, με προθεσμία κατάθεσης προσφορών έως τη Δευτέρα 18/11/2019 και ώρα 13.30.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο κείμενο με περισσότερες πληροφορίες

Φωτογραφίες