Άρθρα στην κατηγορία Επιμελητηριακές Εκλογές 2017

Ημερομηνία
Λήξη προθεσμίας διακανονισμού συνδρομών
Δημοσιεύθηκε στις 23/10/2017 10:34
Έως 25/10/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Δημοσιεύθηκε στις 29/09/2017 12:49
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ